Kort oplæg

Det keltiske kors

Billede 29.07.2020 13.15.11

Det keltiske kors.

Et 10 punkts kort-oplæg, der er rigtig godt til at afdække udfordringer og nuværende situationer i dit liv. Eksempelvis inden for karriere og/eller familie. Hvad er status, hvad er udfordringerne, og hvordan kommer du videre. Der keltiske kort er et dejligt redskab til at se dybere ind i dig selv og livet lige nu.

1: selve situationen
2: målet der "stræbes efter"
3: Blokeringer/forhindringer
4: fortid forbundet med situationen
5: nu og her
6: nærmeste fremtid
7: det du selv kan ændre/ afhjælpe/gøre
8: (andres) indflydelse udefra
9: dit håb/frygt for fremtiden
10: et muligt udkom

Kopi af Unavngivet (8)

Pris 559 kr .

For 45 min. med kortoplæg og gennemgang, via Skype. Du får tilsendt  en optagelse af sessionen pr mail, som du kan downloade og gemme.

Kontakt mig for tids bestilling eller book via linket

Hvad kan et kort oplæg hjælpe dig med, og hvordan virker det så lige?

Mangler indsigt, klarhed eller går og tumler med et spørgsmål, så er det keltiske kors måske løsningen for dig.

Et oplæg kan hjælpe dig med at se situationen som den er, og give dig redskaber/indsigter til at håndtere den bedst muligt.  Som f.eks - hvad skal jeg være opmærksom på, hvad skal jeg fokusere på, hvad kan jeg gøre for at komme lettest muligt igennem denne situation.

Kortene kan dog kan ikke se ind i fremtiden, heldigvis. Men de kan hjælpe med at afklare det du står i nu og her, så du med større lethed og klarhed kan gå din fremtid i møde.
Alle mennesker vi møder på vores vej, er i og for sig alle de helt rigtige, til at hjælpe os med at lære/forstå/indse præcis det vi har brug for, på det givne tidspunkt. Så derfor er et spørgsmål så som "er han den rette for mig" et spørgsmål der er svært at svare på. For hvad er "den rette"? Du vil jo nok mene det er en der gør dig lykkelig, den åndelige verden er af en lidt anden mening. Fordi som de ser det er alle vi møders med de helt rigtige til at lære os det vi er her for, og lykke er i øvrigt noget vi selv står for. Derfor er det så vigtigt at man stiller de rigtige spørgsmål.
Tid er en menneskelig faktor og eksister ikke i den åndelige verden, så derfor arbejder jeg heller ikke med tidshorisonter.  Spørgsmål så som "hvornår møder jeg min drømme prins" er ikke et spørgsmål jeg vil kunne hjælpe med, men "hvad kan jeg gøre for at få kærligheden tilbage i mit liv" ville være et godt udgangs punkt for et oplæg, kort og præcist formuleret.
Ja/nej spørgsmål besvarer jeg ikke, da det strider mod min måde at arbejde på. Jeg ser det som forkert at plante svarene i dit hoved, jeg ønsker at yde hjælp til selv hjælp, så du bedst muligt kan finde DIN vej.
Jeg trækker ikke kort for 3. part, så har du spørgsmål der omhandler andre, vil kortenes svar tage udgangs punkt i din vinkel, og det du selv kan gøre. Jeg trækker ikke direkte på andre uden deres fulde accept.
Alle kort trækkes intuitivt, og det samme gælder for valg af kortsæt. Når jeg har trukket kortene tolker jeg frit på dem, ud fra billeder, tekst og den guidens jeg får fra den åndelige verden, så det samme kort kan sagtens have flere betydninger, alt efter hvem og hvad der spørges om.

Scroll til toppen